ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدابیر

لغت‌نامه دهخدا

تدابیر. [ ت َ ] (ع اِ) ج ِ تدبیر. تدبیرها و بندوبست و ص-لاح دید. (ناظم الاطباء) : و انواع تدابیر موافق انوار تقادیر نمی آید. (سندبادنامه ص 55). رجوع به تدبیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ