ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخ تخ

لغت‌نامه دهخدا

تخ تخ . [ ت ِ ت ِ ] (صوت ) در زبان شیرخوارگان ، از دهان بیرون کن ! از دهان بیرون کن ! آوازیست که به شیرخوارگان بیرون کردن چیزی را از دهان خواهند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ