ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخ تخ

لغت‌نامه دهخدا

تخ تخ . [ ت ِ ت ِ ] (ع صوت ) کلمه ای است که ماکیان را بدان زجر کنند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ