ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخییس

لغت‌نامه دهخدا

تخییس . [ ت َخ ْ ] (ع مص ) رام کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). رام کردن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب الموارد): سار معه ُ علی جمل قد نَوَّقَه ُ و خَیَّسَه ُ؛ ای راضه ُ و ذلله ُ بالرکوب . || بند کردن . (اقرب الموارد) (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ