ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخضد

لغت‌نامه دهخدا

تخضد. [ ت َ خ َض ْض ُ ] (ع مص ) خمیده گردیدن چوب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). شکسته شدن چوب . (اقرب الموارد) (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ