ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخس

لغت‌نامه دهخدا

تخس . [ ت َ خ َ / ت َ ] (اِ) تافتن دل باشد از غم و الم و به این معنی بجای حرف اول ، بای ابجد نیز آورده اند. (از برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). تافتن دل از غم و الم . (ناظم الاطباء). بمعنی تحس . از غم و غصه دلگیر و متغیرالاحوال شدن . (از لسان العجم شعوری ج 1 ورق 278 ب ). بَخْس . پَخْس . و رجوع به بخسیدن و پخسیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ