ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخسیج

لغت‌نامه دهخدا

تخسیج . [ ت َ ] (اِخ ) قریه ای است در پنج فرسخی سمرقند. (از انساب سمعانی ) (مراصد) (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ