ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخسم

لغت‌نامه دهخدا

تخسم . [ ت َ س َ ] (اِخ ) دهی جزء بخش مرکزی شهرستان رشت که در نه هزارگزی جنوب رشت و سه هزارگزی لاهان قرار دارد. جلگه ای مرطوب است و 248 تن سکنه دارد. آب آن از استخر و چاه ومحصول آن برنج و چای و شغل مردم زراعت و مکاری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ