ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخسانجکثی

لغت‌نامه دهخدا

تخسانجکثی . [ ت َ ک َ ] (اِخ )ابوجعفر محمد التخسانجکثی . از مردم تخسانجکث است . وی از ابونصر منصوربن شهرزاد المروزی و از وی زاهربن عبداﷲ سغدی روایت کرده . (معجم البلدان ج 2 ص 368).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ