ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخثیر

لغت‌نامه دهخدا

تخثیر. [ ت َ ] (ع مص ) سطبر و چغرات گردانیدن شیر را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). غلیظ گردانیدن شیر را. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ