ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخبص

لغت‌نامه دهخدا

تخبص . [ ت َ خ َب ْ ب ُ ] (ع مص ) افروشه پختن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خبیص ساختن . (از اقرب الموارد). خبیص [ نوعی حلوا ] ساختن . (از قطر المحیط). رجوع به خبیص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ