ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحکل

لغت‌نامه دهخدا

تحکل . [ ت َ ح َک ْ ک ُ ] (ع مص ) ستیهیدن به جهل . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ