ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحشیر

لغت‌نامه دهخدا

تحشیر. [ ت َ ] (ع مص ) تنگ داشتن نفقه بر اهل و عیال . (غیاث اللغات از لطایف ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ