ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحریب

لغت‌نامه دهخدا

تحریب . [ ت َ ] (ع مص ) به خشم آوردن . (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). به خشم آوردن کسی را. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || تیز کردن سنان . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || شکوفه ٔ خرما خورانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || برآغالانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تحریش . (قطر المحیط). رجوع به تحریش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ