ترجمه مقاله

تجربه کاری

لغت‌نامه دهخدا

تجربه کاری . [ ت َ رِ / رُ ب َ / ب ِ ] (حامص مرکب ) آزمایش و عمل و مشق . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله