ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوزکار

لغت‌نامه دهخدا

تجاوزکار. [ ت َوُ ] (نف مرکب ) که تجاوز کند. تجاوزکننده . متجاوز. متعدی . تعدی کننده . که از حد و حق و عدل بیرون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ