ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تثفیل

لغت‌نامه دهخدا

تثفیل . [ ت َ ] (ع مص ) خوردن طعام را با شیر. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || ثفال گستردن آسیا را. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ