ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبوذکی

لغت‌نامه دهخدا

تبوذکی . [ ت َ ذَ ] (ص نسبی ) منسوب به تبوذک . سمعانی آرد: منسوب است به کود (سرگین به خاک آمیخته ) بخط امام ابوبکرِ الاودنی به بخارا خواندم که وی از ابوسلیمان حمدبن ابراهیم الحصالی (کذا) شنید که میگفت که از ابن راسه شنیدم که او میگفت : ابوسلمه ٔ تبوذکی ؛ ای بیاع السماد (فروشنده ٔ کود) و بصریان گویند فروشندگان سماد باهوشند و از ابوالفضل محمدبن ناصرالسلامی ... شنیدم که میگفت :تبوذکی در نزد ما (در بغداد) کسی است که دل و جگر و... آنچه در شکم مرغان است خرید و فروش کند. (انساب سمعانی ج 1 ورق 103ب ). رجوع به تبوذک و تبوذکی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ