ترجمه مقاله

تبنة

لغت‌نامه دهخدا

تبنة. [ ت ِ ن َ ] (ع اِ) یکی تبن . (منتهی الارب ). واحد تبن . (ناظم الاطباء). یک برگ کاه . رجوع به تبن شود.
ترجمه مقاله