ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسیل

لغت‌نامه دهخدا

تاکسیل . (اِخ ) تاکسیلا. رجوع بهمین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ