ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسیلا

لغت‌نامه دهخدا

تاکسیلا. (اِخ ) تاکسیل . پایتخت کشوری قدیمی بشمال هند که فرمانروای آن بهمین نام «تاکسیل » معروف گشت و اکنون این شهر را اتوک نامند. قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمه ٔ تاقسیله آرد: نظر بتواریخ قدیمه نام شهری بود بر ساحل سند و تاقسیل پادشاه قدیم این خطه آن را پایتخت خود قرار داده بود. رجوع بتاریخ ایران باستان ج 2 ص 1783 و 1854 و تاکسیل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ