ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تانژه

لغت‌نامه دهخدا

تانژه . [ ژِ ] (اِخ ) تلفظ فرانسوی «طنجه » شهر و بندری است به مراکش که بر کنار تنگه ٔ جبل طارق واقع است و 46000 تن سکنه دارد و مرکز یک منطقه ٔ بین المللی بمساحت 583هزار مترمربع است که در این منطقه 100000 تن سکونت دارند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ