ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تانپه

لغت‌نامه دهخدا

تانپه . [ پ ِ ] (اِخ ) دره ٔ قدیمی بسیار زیبا و باشکوهی در یونان ، ناحیه ٔ قدیمی «پِنِه » است . این نام گذاری بواسطه ٔ زیبایی این دره بود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ