ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تامانوار

لغت‌نامه دهخدا

تامانوار. (اِ) نام پستاندار عظیم الجثه ای که مورچه خوار است و از دسته ٔ بی دندانان آمریکای استوایی است . بزرگی جثه اش به 2/5 متر میرسد و بوسیله ٔزبان بلند و چسبنده ٔ خود مورچگان را گیرد و خورد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ