ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاریک نشان

لغت‌نامه دهخدا

تاریک نشان . [ ن ِ ] (ص مرکب ) اصطلاح قالی بافی است (در کرمان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ