ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاریکان

لغت‌نامه دهخدا

تاریکان . (اِ مرکب ، ق مرکب ). (از: تاریک + «َان »، پسوند زمان ) مانند: بامدادان ، صبحگاهان ، سحرگاهان ، چاشتگاهان ) بهنگام تاریکی . (ترجمه ٔ دیاتسارون ص 364) رجوع به «آن » در همین لغت نامه و حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین (آن ) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ