ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارکین

لغت‌نامه دهخدا

تارکین . (اِخ ) رجوع به تارکی نیوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ