ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارکن

لغت‌نامه دهخدا

تارکن . [ ک َ ] (اِخ ) رجوع به تارکی نیوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ