ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارژه

لغت‌نامه دهخدا

تارژه . [ ژِ ] (اِخ ) گی - ژان - باتیست . رجل سیاسی فرانسه . وی در سال 1733 م . در پاریس متولد شد و به سال 1807 م . در «مولیر» درگذشت . وی در سال 1752 م . از پاریس به نمایندگی مجلس انتخاب شد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ