ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارپیه

لغت‌نامه دهخدا

تارپیه . [ ] (اِخ ) تارپیا. رجوع به تارپیا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ