ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارتسه

لغت‌نامه دهخدا

تارتسه . [ ت ِس ْ س ِ ] (اِخ ) رجوع به تارتس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ