ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تادروس

لغت‌نامه دهخدا

تادروس . [ ] (اِخ ) رمزی افندی . یکی از نویسندگان جریده ٔ مصر. او راست : 1-الاقباط فی القرن العشرین در پرورش و رشد مردم مصر و احوال اجتماعی و دینی و علمی آنان ... در 184 صفحه ، مصر 1910 م . 2 - حاضر الحبشة و مستقبلها، در 171 صفحه (با تصاویر)، مصر. 3 - الدنیا و الاَّخرة. در مطبعه ٔ رعمسیس چ 1913. (از معجم المطبوعات ج 1 ستون 625).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ