ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تادروس

لغت‌نامه دهخدا

تادروس . [ ] (اِخ ) اسکندر افندی تادروس بک شنوده منقباوی . صاحب جریده ٔ مصر، متولد در اسیوط بسال 1857 م . وی تاریخ الامیة القبطیة و کنیتها تألیف بانو ا. ل . بتشر را درسال 1901 م . از انگلیسی به عربی ترجمه و در چهار جزء منتشر کرده است . (از معجم المطبوعات ج 1 ص 624).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ