ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاخک

لغت‌نامه دهخدا

تاخک . [ خ َ ] (اِ) بقول مؤلف تحفه نام آزاددرخت است در تبرستان . (فرهنگ نظام ). رجوع به تاخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ