ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تئودوروس

لغت‌نامه دهخدا

تئودوروس . [ ت ِ ءُ دُرُس ْ ] (اِخ ) یا تئودور سوم نجاشی یا امپراتور «حبشه » بسال 1818 م . متولد شد. پدر و عموی وی در «کوارا» حکومت داشتند. وی ابتدا با انگلیسی ها و فرانسوی ها روابط دوستانه داشت و حتی دو تن انگلیسی را بعنوان مشاور دردستگاه خود وارد کرد ولی هنگامی که خواست کشور خود را از دخالت بیگانگان نجات دهد، انگلیسی ها به وی حمله کردند. تئودوروس با همه ٔ کوششی که در تمرکز قوای خود بخرج داد، شکست خورد و در سال 1868 خود را کشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ