ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی

لغت‌نامه دهخدا

بی . [ ب َی ی ] (ع مص ) (از «ب وی ») مشابه شدن غیر خود را در کردار. (منتهی الارب ) (از معجم متن اللغة). مشابه شدن غیر پدر خود را در کردار. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ