ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی لطافت

لغت‌نامه دهخدا

بی لطافت . [ ل َ / ل ِ ف َ ] (ص مرکب ) (از: بی + لطافت ) دور از لطافت و نرمی . که لطیف نیست . نامطبوع وزشت و درشت . (ناظم الاطباء). و رجوع به لطافت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ