ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بین الملل

لغت‌نامه دهخدا

بین الملل . [ ب َ نَل ْ م ِ ل َ ] (ع ق مرکب ، ص مرکب ) میان ملتهای مختلف . میان مردم سرزمینهای مختلف .
- مجمع بین الملل یا انترناسیونال (از فرانسه ) ؛ نام چند مجمع بین المللی که سوسیالیستها و سازمانهای کارگری بمنظور هماهنگ ساختن سیاست خود برپا کردند. بین الملل اول مجمع بین المللی کارگران بود که در 1864 م . توسط کارل مارکس در لندن تشکیل شد. منظور از تشکیل این مجمع آن بود که کارگران جهان را برای اجرای هدفهائی که در مانیفست کمونیست (1848 م .) تشریح شده بود متحد سازد. اختلافاتی که در این مجمع بروز کرد باعث انحلال آن گردید (1874 م .) در 1889 م . بین الملل دوم مرکز خود را در بروکسل برقرار کرد. اغلب احزاب سوسیالیست جهان در این مجمع نمایندگانی داشتند این مجمع نیز با اختلافاتی روبرو شد. و بالاخره در جنگ جهانی اول منحل گردید. انقلاب بلشویکی (1917 م .) بین الملل سوم یا کمینترن را در مسکو تشکیل داد که در 1943 م . منحل شد. کوششهایی که توسط تروتسکی برای تأسیس بین الملل چهارم در مکزیک بعمل آمد (1937 م .) به نتیجه نرسید و اهمیت زیادی نیافت . (از دائرة المعارف فارسی ).
- بین الملل خصوصی ؛ حقوق ...، قسمتی از علم حقوق است که روابط میان افراد ملت را با افراد خارجی معین کند. (بین الملل خصوصی دکتر معظمی ).
- بین المللی ؛ آنچه مشترک بین ملتهای مختلف است : کنگره ٔ بین المللی خاورشناسان .
- جنگ بین المللی . رجوع به همین ترکیب شود.
- زبان بین المللی ؛ زبانی که مورد تکلم همه ٔ ملتها باشد (تاکنون چند زبان را بدین عنوان پیشنهاد کرده اند ولی هیچیک توفیق نیافته است مانند اسپرانتو).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ