ترجمه مقاله

بینگم

لغت‌نامه دهخدا

بینگم . [ گ ِ ] (اِخ ) هایرم . (1789 - 1869 م .) مبلغ آمریکائی . وی بجزائر هاوائی رفت (1819 م .). با همکارانش طرح الفبائی برای زبان هاوائیائی ریخت و انجیل را به این زبان ترجمه کرد. نوه اش هایرم بینگم (1875 - 1956 م .) باستان شناس و از رجال ایالات متحده ٔ آمریکا بود و ویرانه های بعضی از شهرهای دولت اینکا را کشف کرد. (دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقاله