ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلیون

لغت‌نامه دهخدا

بیلیون . [ لیُن ْ ] (فرانسوی ، عدد، اِ) در بعضی ممالک (از جمله ایران ، امریکا وتا چندی پیش در فرانسه ) مترادف میلیارد یعنی هزارمیلیون ، و در بعضی دیگر (از جمله انگلستان ، آلمان و فعلاً در فرانسه ) بمعنی یک میلیون میلیون میباشد، در فارسی نیز می نویسند: بیلین . (از دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ