ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلین

لغت‌نامه دهخدا

بیلین . [ لیُن ْ ] (فرانسوی ، عدد، اِ) بیلیون . میلیارد. هزارمیلیون . (یادداشت مؤلف ). رجوع به بیلیون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ