ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلینگزگیت

لغت‌نامه دهخدا

بیلینگزگیت . [ گِیْت ْ ] (اِخ ) اصلاً یکی از دروازه های شهر لندن نزدیک پل لندن بود. نزدیک آن بازار ماهی بود. زبان خشن مردم آنجا به همین نام نامیده میشد و بتدریج لفظ بیلینگزگیت به هر زبان زشت و عامیانه اطلاق شد. بازارهای ماهی آن هنوز رونق دارد. (دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ