ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلان

لغت‌نامه دهخدا

بیلان . (فرانسوی ، اِ) در اصطلاح بانکی به معنای ترازنامه است . (از یادداشت مؤلف ) (از لغات فرهنگستان ). توازن . (یادداشت مؤلف ). موازنه ٔ دخل و خرج حالت دارائی تاجر. نمودار حساب دخل و خرج بازرگان .
- بیلان بستن ؛ تراز بستن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ