ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلان رودبار

لغت‌نامه دهخدا

بیلان رودبار. [ ] (اِخ ) ناحیتی است خرد به دیلمان از دیلم خاصه . (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ