ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیزک

لغت‌نامه دهخدا

بیزک . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان جام بخش تربت جام شهرستان مشهد است و 1841 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). دیه برزه که آنرا بیزک خوانند. (تاریخ بیهق ص 211).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ