ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیزغ

لغت‌نامه دهخدا

بیزغ . [ ] (اِخ ) دهی است به هرات . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ