ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیزغ

لغت‌نامه دهخدا

بیزغ . [ ب َ زَ ] (اِخ ) قریه ای است از دیر عاقول از اعمال عراق ، و گویند متنبی در آنجا کشته شد. (از مراصدالاطلاع ) (از یادداشت مؤلف ). رجوع به بیوزاء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ