ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیخو

لغت‌نامه دهخدا

بیخو. (اِخ ) دهی از دهستان درز و سایه بان است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع است و 200 تن سکنه دارد. ساکنین از طایفه ٔ دولتخانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7). و رجوع به فارسنامه ٔ ناصری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ