ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیانه

لغت‌نامه دهخدا

بیانه . [ ب َ ن َ ] (اِخ ) نام شهری است درهندوستان که نیل از آنجا خیزد و آن چیزی باشد که بدان چیزها رنگ کنند. (برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا). شهری در هند که نیل در آنجا سازند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ