ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوینه

لغت‌نامه دهخدا

بوینه . [ ی َ ن َ ] (اِخ ) نام قریه ای است در دوفرسخی مرو. (انساب سمعانی ) (مراصد الاطلاع ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ